ปรากฎการณ์แห่งความท้าทายของมวลมนุษยชาติ สู่ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คนไทยจะออกไปแตะเหนือขอบฟ้า