news

ไทยคม จับมือพันธมิตร ร่วมภารกิจพิชิตอวกาศ เปิดโครงการ “ไทยคม-นาซา ไกด์อาสาพาท่องอวกาศ”

16-09-2014

 

     บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานกิจการองค์กร  ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ นิทรรศการอวกาศระดับโลก “นาซา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์” ร่วมกับ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ (โรงเรียนสอนผู้บกพร่องทางการได้ยิน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัวโครงการ “ไทยคม-นาซา ไกด์อาสาพาท่องอวกาศ” กับภารกิจพิชิตอวกาศ เพื่อบริการให้ความรู้ด้านอวกาศ ลดข้อจำกัดด้านการสื่อสาร รวมถึงเปิดโอกาสให้แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ ได้ท่องอวกาศไปในนิทรรศการ “นาซา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์” (NASA – A HUMAN ADVENTURE) โดยพิธีแถลงข่าวดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนเศรษฐเสถียร

          การเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ในนิทรรศการอวกาศระดับโลก “นาซา เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์” เป็นไปตามเจตนารมณ์ของไทยคม ในการสนับสนุนการศึกษา และเข้าถึงการสื่อสารอย่างเท่าเทียม รวมถึงการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม เพื่อสร้างให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติ